צוות מירוצי הרלי של פנגו | Pango בראשות עומר פרל החל להשתמש במערכת האיתור של אננס גלובל.
הבוקר המערכת נוסתה לראשונה במירוץ רלי תדהר. המערכת נותנת לצוות הליווי מאחור
מעקב ובקרה בזמן אמת ולחצן מצוקה לנהג בעת הצורך. המסלול בשטח היה מזוגזג לחלוטין
ולכן קצב הדגימה הועלה ל 5 שניות  ובסיבובים 3 שניות למעקב הכי צמוד אחר המסלול.
השילוב של מכשיר איכותי עם תצוגה באתר המתרעננת כל 5 שניות נתנו מעקב צמוד בזמן אמת.
במקביל לצוות הליווי ניתן היה לצופים לצפות באירוע באמצעות חשבון צפייה במחשב ובסלולר.

המערכת הותקנה גם ברכב הגיפ הגדול שמתכונן  לראלי בהונגריה, באוגוסט הקרוב.

רכב RZR של צוות פנגו.

צוות פנגו

מערכת האיתור במחשב – תצוגת מסלול היסטורי.

מערכת האיתור לרכב של אננס גלובל

 

מערכת האיתור  באפליקציה – תצוגת מסלולים היסטוריים.

מערכת האיתור של אננס גלובל באפליקציה

 

מכשיר האיתור VGT-100 שהותקן בכלי הרכב.  למודעה מפורטת לחץ על התמונה.

מכשיר איתור ומיגון VGT-100

לא ניתן להגיב לפוסט.