הפשיעה החקלאית חוגגת ופוגעת קשה בחקלאים.
הפשיעה החקלאית כוללת גניבת בעלי חיים, תוצרת חקלאית, ציוד חקלאי, כלי רכב חקלאיים, ברזל, כוורות ועוד.
עיקר הפשיעה מבוצעת ע"י ערבים ישראלים, ערבים מהרשות וכשליש ע"י יהודים.
הגניבות מתבצעות 98% מישובים יהודיים ו- 2% מישובים ערביים.
הטיפול בפשיעה מבוצע בעיקר ע"י משטרת ישראל ומג"ב וגם ע"י התארגנויות אזוריות ובעיקר השומר החדש.
השומר החדש הוא ארגון של מתנדבים הפועל בצפון ובדרום עם משאבים מצומצמים.

להלן התפלגות סוגי גניבות חקלאיות ופגיעה לצורך גרימת נזק לאורך 5 שנים.
agri1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גניבות בעלי חיים כללו בקר ובעיקר ראשי צאן.

אננס גלובל מציעה מכשירי איתור לבעלי חיים אך אלה בקושי נקנו בשל המחיר.
אגב גופי מחקר באוניברסיטאות, מכון וולקני וגני הברון משתמשים מזה שנים במכשירי איתור
של אננס גלובל למטרות מחקר בתחום בעלי החיים ועדרי צאן.

בתחום גניבות רכב חקלאי, ציוד חקלאי ניגררים וסחורה לאננס יש פתרונות מובילים וניסיון רב.
אננס מציעה פתרונות מובילים אבל מעטים בתחום החקלאות מודעים להן ושוב הבעיה מחיר.
בינתיים המחירים ירדו, נקווה שהשימוש יעלה בקרוב.

אננס גלובל מובילה בארץ בתחום מכשירי איתור ומצוקה אישיים למבוגרים ואנשים בסיכון.
מכשיר איתור אישי יכול לשמש שומר או חקלאי.

כל סוגי המכשירים, האישי, לרכב ולציוד כולם משולבים במערכת איתור וניהול אחת מחברת Gurtam
מחמשת המובילות בעולם באיתור וניהול צי רכב.

למבחר מכשירי איתור לרכב, נגררים וציוד בשטח לחץ על התמונה.
agri2_520
למכשיר איתור ומיגון לרכב חקלאי וכל סוג רכב לחץ על התמונה.
agri3

 

מכשיר איתור ומצוקה אישי לשומר או לחקלאי.
meitrack-case_520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגיות: , , , , , , , , , ,

לא ניתן להגיב לפוסט.